Vertrouwen 100% geladen

Het derde boek van Rita Van Holder

“Je ontmoet zo van die mensen in je leven, die van onschatbare waarde zijn. Een gids op vele facetten.”

In haar werk, als hulpverlener voor haar medemens, is Rita Van Holder zuiver van gedachte, straalt ze een kracht uit: ‘de kracht van de goddelijke wereld die zij mag doorgeven via haar woorden en gedachtegang.’ Dankzij het geloof leert ze je weer vertrouwen stellen in de essentie van het leven.

Getuigen leggen dertig jaar lang verklaring af wat ze voor hen betekent.

Allen beamen dat Rita een uiting is van spiritualiteit op het hoogste niveau. Ze pennen keer voor keer neer hoe ze bij haar gemoedsrust, inspiratie en doorzettingsvermogen weet aan te wakkeren om hen zo weer naar het juiste pad te leiden met de dagelijkse rozenkrans als ruggensteun. Door het negatieve het positieve aanzwengelen. Bovendien vraagt Rita nooit een honorarium, hooguit een gebed. Wat een klankbord!

Rita Van Holder is de meest inspirerende ontmoeting die de getuigen in hun leven tegenkwamen. U komt ongetwijfeld iemand tegen die u eindelijk begrijpt.

Bestel
Boek vertrouwen 100% geladen