Gastenboek

bericht van B.L.

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 12:03

Wat Rita voor ons betekend!

Rita Van Holder, vrouw van vlees en bloed: gewoon, minzaam, teder, altijd klaar om te helpen en raad te geven, maar als het om de waarheid gaat, is ze hard, bikkelhard, wat haar altijd niet in dank wordt afgenomen. Maar met wat is een mens meer gediend dan met de waarheid, wat heeft men aan mooie voorpiegelingen en valse beloften, waar men dan nog veel geld voor neertelt en wat later maar een bittere illusie is.

Daarvoor moet men niet bij Rita zijn. Met leugens zal je of kan je haar niet betrappen.

Betalen moet je evenmin. Rita werkt, begeleidt en ontvangt mensen vol liefde, uit liefde, om te dienen. Veel, heel velen aanvaarden haar niet, begrijpen haar niet, kunnen haar gewoonweg niet begrijpen, omdat zij met een hogere gave van wijsheid, ja met geestelijke gaven is bedeeld, zodat ze de naam MEDIUM waardig is!

B.L.

 

bericht van Mia

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 12:04

Wie is Rita Van Holder voor mij?

In mei 1991 hoorde ik vertellen over Rita. En toen dacht ik met die vrouw zou ik graag eens spreken. Ik had een zware last te dragen en wou er met haar over praten. Op een dag was het zover, wij konden met haar spreken. Zij had ons toen op korte tijd heel veel verteld. Zodanig dat wij dachten hoe kan ze dit allemaal weten. Maar waar ik het meest voor bij haar was, daar sprak zij niet over.

Toen moest ik er zelf over beginnen en haar antwoord was: ik weet het, maar ik zie niets meer, maar wat ge wel moet hebben is vertrouwen in hierboven en met vertrouwen bidden. Inderdaad na enkele weken was voor mij het grootste probleem opgelost. Dit was voor ons de eerste voorspelling die uitgekomen was.

Op zekere dag had ik huiduitslag op mijn linker voet. Ik sprak er met Rita over en ze zei tot mij: Het zou misschien nog wat erger kunnen worden maar ge moet u geen zorgen maken. Ik zal u een potje zalf geven en neem vertrouwen in uw gebed. En inderdaad het was erger geworden, zodanig dat ik bijna geen schoen meer kon aandoen en dat mijn man zegde: ge moet er mee naar een dokter gaan. Maar!! Ik wou genezing halen met haar potje zalf en mijn vertrouwen in mijn gebed. Want ik geloofde vast wat Rita tot mij gezegd had. Maar om mijn man gerust te stellen beloofde ik hem na de rozenkrans met Rita te praten. Zij kwam die dag terug van een reis en kwam er langs om met ons de rozenkrans te bidden. Ik vroeg haar om naar mijn voet te kijken en gewoon te zeggen of ik naar de dokter moest gaan of niet.

Zij streelde gewoon met haar hand over mijn voet en zei tot mij: nu zou ik mijn schoen niet meer durven uitdoen want ik zou er niet meer in kunnen. Ik wist niet wat zij bedoelde maar ze zei tot mij: als gij ermee bij de dokter wilt gaan dan mag dit van mij maar ik blijf er bij het is niet nodig.

Inderdaad het was niet nodig. Wij waren op weg naar huis als ik plots voelde dat ik plaats kreeg in mijn schoen. Toen begreep ik wat zij voordien gezegd had.

Zo waren wij op bedevaart in Italië. Enkele dagen voordat wij moesten vertrekken had mij man een wonde aan de zool van zijn voet en tussen de tenen. Hij was naar de dokter gegaan en had er zalf voor gekregen maar er kwam geen beternis. Ondertussen waren wij al in Italië. Wij waren in de kerk van de H. Rita en stonden vooraan in de kerk waar de H. Rita opgebaard ligt als er al wat bloed door zijn kous kwam.

Rita Van Holder nam mijn man bij zijn arm en ging met hem voor de H. Rita staan en ging met haar hand over zijn voet. De eerst volgende morgen waren de wonden al aan het uitdrogen met genezing als gevolg.

Zo hadden wij ook een reis vastgelegd met Rita naar Portugal. De reis was al betaald als mijn man op zekere dag last kreeg op de urineweg. Hij was in behandeling bij de huisarts. Ongeveer 2 weken voordat wij moesten vertrekken was er nog geen beternis zodat hij er mee naar de specialist moest gaan. Wat wij daar te horen kregen was ver van goed nieuws:

Dit wordt operatie mijnheer. U heeft wel gewacht tot het vijf voor twaalf is geworden. Op die uitspraak stonden wij alle twee aan de grond genageld. Op weg naar huis hadden wij besloten om er met Rita over te praten, want de dokter had ons gezegd dat wij de reis moesten annuleren.

Als wij thuis waren belde ik Rita op en vertelde haar wat de dokter gezegd had. En Rita haar antwoord was: Ik annuleer juist niets, jullie gaan mee op reis. Enkele dagen later moest hij weer op onderzoek gaan. Hij moest plaatselijk verdoofd worden en moest ondertussen in de wachtzaal blijven.

Na een tjidje kwam de dokter bij mij en zei: Mevrouw als ik u kan gerust maken, jullie kunnen een goeie porto gaan drinken in portugal. Ik heb uw man zijn probleem kunnen oplossen tijdens het onderzoek. Toen dacht ik onmiddellijk aan Rita haar woorden: Ik schrap jullie niet.

Zo dit zijn enkele verhalen van wat wij al met Rita hebben meegemaakt. Ik zou niet weten wat zij zonder Rita zouden doen. Voor gelijk welk probleem staat zij voor ons klaar.

Telkens als wij ons in het donker voelen brengt zij ons naar het licht. Zij is voor mij als een geschenk uit de hemel. Zij is ondertussen als een zuster van ons geworden op wie ik een kerk kan bouwen en die mij ook zal recht uit haar hart zeggen als ik iets fout doe.

En daarom dit graag tot Rita: Duizendmaal dank voor alles wat gij voor mij en mijn gezin al gedaan hebt en nog zult doen.

Hartelijke groetjes, Mia

PS. Wie er graag met mij persoonlijk over spreekt kan dit doen op 054 56 80 33

 

bericht van Huize Triest

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 12:04

Dag Rita en alle mensen van Jemari,

Vanuit Huize Triest willen wij jullie allen danken omdat jullie bereid zijn om ons mee te ondersteunen. Wij hebben jullie steun echt wel nodig om de aller armsten te kunnen bereiken. Jullie materiële steun van vorig jaar heeft echt wel zijn vruchten afgeworpen. Onze arme mensen hebben er tenvolle van genoten. Onze hartelijke dank hiervoor.

Aangezien wij willen uitbreiden in ons project binnen onze nachtopvang van dakloze mensen hebben we terug op jullie beroep gedaan. Het doet ons deugd dat jullie terug bereid zijn om ons te helpen. Op onze website hebben we een link voorzien naar jullie website. Onder links, samenwerkingsverbanden vinden jullie een link naar jemari. Breng gerust een bezoekje aan onze website dan kunnen jullie onze belevenissen nalezen: http://www.huizetriest.be

Rita, weet dat ik steeds bereid ben om te komen getuigen over ons werk ten dienste van de aller armsten. Vanuit onze spiritualiteit kiezen wij voor de aller armsten, voor zij die nergens meer mee tellen. We worden in Gent steeds meer geconfronteerd met derde wereld toestanden en verhongerde kinderen, dakloze mensen... We hebben steeds plaats te kort, vandaar onze omroep om hulp...

Van harte dank en tot weldra... Werner van de Weghe, aangesloten lid Broeders van Liefde.

 

bericht van Rita en Bertrand

Posted by Webmaster 2007-01-07 12:05

Wie Rita Van Holder nog niet kent kan dit niet vroeg genoeg zijn. Zij is als een zus voor mij waar ik steeds terecht kan, met of zonder problemen. Wij leven hiernu in een wereld waar we niet zonder problemen doorheen kunnen. De één de zijn wat groter dan de ander.

Alles is begonnen ongeveer 15 jaar geleden. Mijn man Bertrand werd ziek, niet lichamelijk maar geestelijk. De reden daartoe was dat wanneer hij at, hij kort daarna dunne stoelgang maakte en dit de kleur aannam van zijn ingenomen voedsel. Dit hield hem zodanig bezig dat hij begon te denken kanker te hebben. Hij werd zodanig mager dat onze huisarts hem liet opnemen in het ziekenhuis om hem de zekerheid te geven géén kanker te hebben. De diagnose luidde dat zijn darmvliezen volledig afgesleten waren van die voortdurende diarree en daarom werd Bertrand voor zijn ganse leven op dieet gezet + een medicatie van 18 pillen per dag. Ondertussen hadden we voor augustus een groot feestweekend in het verschiet , wat enorm veel werk vergde. Hij wilde de zangers af bellen omdat hij dacht dat ik het financieel niet zou kunnen bolwerken. Hij zat toen al met het idee hier niet meer te zijn op deze wereld. Hij had dit ook tegen mijn moeder gezegd. Zij besloot diezelfde week nog naar Gent te gaan naar het kerkje van de Augustijnen bij de H. Rita. Na lang rondrijden in Gent waren we er toch geraakt. Het was alsof de duivel ermee gemoeid was die ons wilde tegen houden er niet te geraken. We lieten er missen opdragen voor genezing en brachten ons noveenkaarsen mee. Bertrand kon uren zitten bidden op de kamer wat hij voorheen nooit gedaan had. Hij kon vroeger namelijk géén Onze Vader of Wees Gegroet. Onze oudste zoon had hem deze moeten opschrijven. De zevende dag van onze eerste noveenkaars die brandde kwam er een klant binnen (we hielden nl. een café open) die we al maanden niet meer gezien hadden. Hij was ook ziek geweest en via Rita en zijn gebed mogen genezen. Diezelfde week gingen wij ook naar de voordracht. Daar bleven we als laatste zitten. Rita stelde voor om over Bertrand te lezen en terug bij zijn ouders naar huis te gaan om vergeving te vragen. (Bertrand wilde al jaren niet meer naar huis gaan).Zijn medicatie van 18 pillen per dag zette Rita ook stop, enkel nog zijn vitaminen. Bertrand ging naar huis en geloofde direct in zijn genezing. Zes maanden na zijn opname in het ziekenhuis onderging hij terug een darmcontrole. De specialist stond versteld dat zijn darmvliezen volledig weer aangegroeid waren. Hij hamerde erop dat Bertrand zijn dieet zou blijven volgen en zijn medicatie zou nemen of anders terug zou hervallen. Hij zou eens moeten geweten hebben dat hij ten eerste géén dieet meer volgde en ten tweede géén medicatie meer nam.

We kunnen Onze Lieve Heer en Ons Lieve Vrouwke en al onze Engelen en Heiligen niet genoeg bedanken Rita op onze levensweg gekregen hebben om ons met raad en daad bij te staan. Alsook aan onze kinderen kan ik het niet genoeg zeggen als er iets is, dat ze ten rade moeten gaan bij Rita.

Sommige mensen blijven weg van bij Rita en de reden daartoe is dat Rita de waarheid zegt maar sommigen willen de waarheid niet weten en willen in leugens leven. Aan iedereen zelf om uit te maken wat men wil met zijn leven : leugens of waarheid.

In het leven heeft men de keuze de goede of de slechte weg te kiezen . Rita toont u de goede weg. Waarom de slechte weg kiezen als men de goede aangeboden krijgt. Het spaart u tijd en een heleboel kopzorgen. Ook al draait iets verkeerd uit dat niet naar wens verloopt, door ons gebed leert men te aanvaarden wat niet altijd gemakkelijk is.

ONZE LIEVE HEER, ONS LIEVE VROUWKE EN ALLE ENGELEN EN HEILIGEN hierboven nogmaals bedankt om RITA op onze weg gezet te hebben.
Rita en Bertrand

 

bericht van Rite

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 12:07

K heb nog geen tijd gehad om de volledige site te bezichten…

Maar mijn eerste indruk (en da s meestal de beste) is waw fantastisch

Groetjes

rite

 

Bericht van Sandra , Honoré en sydney

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 12:07

Hallo,

Ik ken Rita Van Holder al zo’n 12 à 13 jaar toen ik voor de eerste keer bij haar ging voelde ik me goed. Ik was geïntresseerd in wat ze zei over mij en mijn ouders . Ik was 21jaar en was nog nooit zonder mijn ouders ergens blijven slapen .Toen zei Rita we gaan naar Italië en ik ga je meenemen zonder uw ouders erbij. Ik zei eerst oei en zei daarna ok ik ga mee mijn mama antwoordde nog oh Rita ik denk niet dat ze op de bus zal zitten want als ze met school voor een paar dagen weg moest zei ze nog ‘s morgens mama ik voel me niet goed ben ziek en als ze wist dat de bus weg was voelde ze haar plotseling beter. En Rita antwoordde jawel ge zult zien ik vertrek en ze zal mee zijn. Ok de dag kwam aan we vertrokken op vrijdag 2 juni 1995 ‘s morgens om 6uur aan de kerk in Grimminge en ik was er, mijn vader zette me af met tranen in de ogen stapte ik op de bus en ja ik was weg, ik was zelf verschoten dat ik op de bus zat de eerste dagen waren verschrikkelijk voor mij telkens ik eens naar huis belde was ik aan het wenen ik miste hen en wou soms naar huis terug keren maar ja ik kon niet. Zo de eerste week zat erop en in de tweede week ging het al veel beter dan kon ik bellen en huilde niet meer en de dag kwam eraan dat we terug naar huis keerde en toen voelde ik wat ik nog nooit had meegemaakt ik was er rustiger en had zelf spijt dat die reis al gedaan was ik voelde me daar zo goed. Toen ik thuis kwam zei ik Rita bedankt u hebt me los gemaakt van mijn ouders.

Op 13 september 1996 trouwde ik met Honoré ( heb hem bij haar leren kennen) mijn ouders waren er tegen omdat hij gescheiden was en wouden niets doen. Toen zei Rita hier je mag mijn trouwkleed aan doen. Daar was Rita de eerste in het gemeentehuis toen besefte ik dat Rita meer voor mij betekende en hoopte dat ik ooit tegen haar mama kon zeggen .

In 1997 kregen we te horen dat mijn mama borstkanker had. Ook toen hebben we veel steun gevonden in het gebed en ook van Rita zelf. In 1999 stierf mijn mama het was verschrikkelijk ook dan besefte ik wat Rita voor mij betekende ze heeft ons gesteund .Het is ook via het gebed dat ik dit allemaal uit hou. Denk niet moest ik haar en het gebed niet hebben ik was er niet meer. Toen mama stierf had ze aan Rita gevraagd wil jij verder zorgen voor mijn drie kinderen . En Rita zei ja dat beloof ik u . Van toen af is Rita nu mijn mama en ben zo gelukkig dat ik haar als moeder heb ik zie haar echt heel graag en kan niet af als ze over haar zitten te rodellen het doet me pijn. Toen ik in verwachting was belde ik haar ‘s morgens op en zei mama ik ga bevallen en ze zei zo vlug ik kan kom ik langs en ja daar stond ze dan nog voor ik bevallen was ze mocht normaal niet binnen op de kamer van de verpleegsters maar ze zei ik kom nog vlug eens naar mijn dochter kijken en hebben haar dan wel eventjes binnen gelaten en ik was blij dat ik haar zag. Ze zei ik kom nog terug en ja ‘s namiddags rond 16uur ben ik bevallen van een dochter en dan ook was ze er voor het eerste bij om haar kleinkind te bekijken en vast te houden.

Op 13 november 1999 was er bij mama voordracht van overledene ik ging er naar toe Honoré bleef thuis bij onze dochter we deden zoals gewoonlijk eerst de rozenkrans en daarna begon ze dan met de voordracht .Sommige mensen hadden geen foto of wisten het niet en gingen naar huis het was raar rond mij zat niemand. We namen na een uur een pauze en mama begon opnieuw plotseling ging de deur open het was mijn buurman Eddy die binnen kwam en mama zei ik ben bezig met de voordracht hij fluisterde in haar oor “ er is iets mis met Sandra haar vader. Ze kwam bij mij op de bank zitten en zei Sandra er is iets met uw vader ik begon te wenen en zei nee mijn papa ze had ook tranen in haar ogen ik vroeg haar mama wat is er met papa ze antwoordde je mag het ergste verwachten. Ik heb haar vastgepakt al ’t wenen als ik wat gekalmeerd was ben ik naar buiten gegaan met Eddy hij heeft me dan thuis afgezet, ben dan met mijn man naar mijn vader gereden en ja hij had een hartaderbreuk gekregen en hadden nog van alles geprobeerd maar het was te laat . Als papa begraven was zei ik ik ben god zo dankbaar dat ik op dat moment in de kapel zat , je kunt niet geloven wat een sterkte ik daar gekregen heb.

Nu ik ben echt dol blij dat ik haar leren kennen heb. Er is één ding dat ik zeker weet ik laat mijn gebed en mama nooit vallen . Ze betekent echt heel veel voor mij en ook voor mijn gezin.
Nogmaals mama bedankt voor alles zonder u en het gebed had ik al veel opgegeven ik weet je bent er voor ons ik zie je echt heel graag.
Dank u wel ook aan alle heilige hierboven vooral de steun die ik van jullie krijg. En zeker dank aan onze engelbewaarders.


Vanwege,
Sandra, honore en sydney

 

Bericht van Karine , Bruno en jolien

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 12:08
Ik ben karine en wil via deze site een woordje zeggen over Rita.Rita is een bijzondere vrouw,maar je kan het pas geloven als je met haar in contact bent geweest.Ze helpt je possitief te denken en met het geloof kom je er wel.Ik heb 3 jaar geleden het echt moeilijk gehad op mijn vorig werk.Ik werd depressief en ging bij Rita om er over te praten.Rita zei me dat er een verandering ging komen,dat ik mijn ontslag niet zelf mocht geven.2 weken later kreeg ik mijn ontslag.Ik werd 13 maanden uitbetaald.Ik heb 1 jaar vakantie gekregen door de goede raad van Rita.En weet zeker als ik problemen heb dat ik bij haar terecht kan.Langs deze weg willen we haar alvast heel erg bedanken. Je moet ons geloven dat je nooit in ons hartje zult uitdoven.Alleen jij kan ons gevoel vertalen en blijf je voor altijd in ons hartje stralen! karine,bruno,jollien -xxx-

 

kaart van johan en vera

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 12:09

Lieve Rita,

Van Harte gefeliciteerd met het 10 jarig bestaan van de kapel.

Een plaats die voor zovele mensen een lichtpunt in hun leven betekent. Dank zij jou en de kracht die je van Va ontvangt, en vooral de manier waarop je je gave gebruikt maak je enorm veel mensen gelukkig! Je vind er vrede, liefde en moed om soms in hopeloze momenten verder te gaan.

Het is een heilzaam plekje, zo mooi en met zoveel liefde verzorgd. Ik ben blij dat ik het heb mogen ontdekken. Nooit zal ik vergeten wat je voor ons hebt gedaan! Wat je van ons goudklopje (Stephanie) hebt gemaakt. Dank je wel. En ik hoop uit gans mijn hart dat je nog vele jaren, vooral in goede gezondheid in je kapel mag vertoeven. En dat ook het geluk voor jou en uw gezin is weggelegd. Zodat je nog jaren je liefdadigheidswerk met al je krachten en zoveel liefde kan verder zetten.

Veel liefs, Johan en Vera

PS. Ik heb geen bloempje mee voor de kapel maar ik wil dat jij hiermee iets voor je persoonlijk doet. Verwen eens uzelf, je hebt het dubbel en dik verdiend!

 

liefste Meter

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 12:09

 

Ik ken je nu al jaren,iedereen heeft al met jou leuke dingen mee mogen maken.
Maar nooit hebben we er bij stil gestaan wat je allemaal gedaan hebt voor ons
wel deze brief schrijf ik alleen voor jou omwille van wat je al gedaan hebt voor ons.
Maar ook omdat ik van je hou!!!
Je hebt mijn mama en papa in moeilijke tijden geholpen.Daar ben ik heel Dankbaar voor.
Al die moeilijke examens de voorbije jaren waar ik altijd voor bidde waar je mij mee helpte,
ben ik ook heel Dankbaar. Ik ben natuurlijk ook heel blij dat je mijn meter geworden ben dank je
En natuurlijk ook die mooie busreizen naar een gebedsoord en die lange reis naar Italie zal ik zeker nooit
vergeten.En de mooie verrassing in Frankrijk ook al was het maar voor een dag we zullen het nooit vergeten.
Je hebt al heel veel voor mij gedaan daarom bid ik ook elke avond in mijn bed.
Ik en mijn zus maken wel eens ruzie dat is niet tof voor mij mama en papa.
Daarom gaan we elkaar helpen inplaats van ruzie maken.
Ik mis je heel hard als je naar Sir lanka gaat,ik zou graag ook eens mee gaan om te zien hoe het daar is
Meer kan ik niet vertellen maar ik hou zielsveel van jou en je bent de beste meter die ik ken!!!

Met vele groetjes van je metekind
-XXX-

 

bericht van Marleen

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 12:10

Beste Rita,beste vrienden

Mijn eerste woorden zijn dank u wel,dank u wel voor deze 19 jaren dat we mekaar steunen in vreugde en verdriet.
Toen is het allemaal begonnen 19 jaar geleden,via Erik en Rita kwam je bij mijn zieke mama.
Ik zie het nog zo voor mijn ogen.ze lag ziek te bed ,kon niets meer doen tot je die dag bij ons kwam.
We hebben daar met u en nog andere mensen te samen gebeden tot genezing.Dezelfde avond vroeg ze aan Rita of ze geen stuk taart mocht mee eten.Toen wist Rita dat er genezing was. En zo was het ook.Dat was voor ons een groot mirakel mogen we wel zegen.
Dank u wel Rita en vele anderen.Vanaf dan waren we dikke vrienden geworden.
We hebben te samen zeer mooie gebeurtenissen beleefd.Zoals de trouw van ons.Als geschenk Salim Seghers verwelkoming,omdat we zoveel keren te samen naar hem toe zijn gegaan.
De geboortes van onze dochters, waar je meter en tante van bent.Het te samen oprichten van de kapel waar je alle dagen bereidt bent voor te helpen:Gratis.Dank u wel Rita. De verschillende bedevaartsreizen 1 daags of 12 dagen.Italië dat we meebeleeft hebben, en pracht van een reis. Met daar de schitterende herinnering ons beeld van de Lieve vrouw meegebracht .Zo een moment vergeet ik niet meer Rita.
Ook bij de operaties van bij Mario, mijn ma ,bij mij stond je aan onze zijde, dank u wel.
Een droomhuis kunnen kopen , veel vroeger dan ik verwacht had . Door het gebed en de steun van U Rita .
We hebben al zoveel te samen mogen beleven goede en minder goede momenten, je bent een schat van een vrouw ,en tweede mama voor ons allemaal.
Dat we nog vele jaren te samen mogen zijn.

Dikke kussen ,Marleen

 
Meer artikelen...

Get Adobe Flash player