Gastenboek

bericht van Eddy

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 11:56

Aan de dezer groet.

Vooreerst zou ik graag dank brengen aan God de Vader, Heer van hemel en aarde, voor zijn liefde die is in de zoon Jezus Christus.

Ook de welwillendheid waarmee hij neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. De zalige moeder Maria, de moeder van de Verlosser.

Getuigenis:

Familie- en hartproblemen waren aanleiding waarmee ik in contact kwam met Rita.

Eerst vroeg ze aan mij om een kruisteken te maken, waarvan ik de betekenis vergeten was! Vervolgens heeft zij een gebed uitgesproken en met haar hand over mij gelezen om bevrijdt te worden van het kwade.

Ook nog gesproken dat haat nijd en jaloezie niet in het huis van God woonde. Om terug het gebed te waarderen en eraan te beginnen dat heel hard nodig zou zijn.

Na ± 6 maanden had ik nog altijd familie- en hartproblemen en zware draaiingen: een ziel die inmiddels genade Heer ontvange had, hij vroeg aan mij, om mij te verzoenen met de persoon tegenover wie ik in onmin leefdde ± 10 jaar!

Ik antwoorde ik wil wel maar ik kan het niet.

Tot op de avond dat ik onder tranen voor het Kruisbeeld bad, met de woorden: Heer Jezus Christus, ik zou het graag goed maken, maar ik kan het niet uit mezelf, stuur iemand om het goed te maken, zonder één woord tot iemand geroekt te hebben.

De volgende dag kreeg ik bezoek van die ziel door de Heer gestuurd!

Hij sprak tot mij: ge moet het goed maken anders zal er iets erg gebeuren.

Op dit ogenblik van handdruk en verzoening, voelde ik mijn lichaam bevrijd van hart- en famielieproblemen en ook de draaiingen waren verdwenen.

Dan aan Rita en aan die ziel voor het werk en de gebeden verricht in de Heer Jezus Christus en aan de moeder van de genade Maria.

Rita vraagt nu zelf een woord te richten betreffende haar werk en persoon.

Het Heilig Woord van de Heer geeft aan de gelovigen te kennen omtrend de gaven.

Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest.

Er zijn vele vormen van dienstverlening maar slechts één Heer.

Er zijn allerlei soorten werk maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt.

Voor diegene die door de genade van de Heer, de gave van ziener of zieneres mogen ontvangen getuigd het Heilig Woord: wie profiterent spreekt tot nut van anderen; woorden van stichting, vermaning en troost.

De Heer Jezus Christus geeft aan zijn apostelen te kennen voor niets hebt ge ontvangen, voor niets moet ge geven.

Ook het werk van Rita door de genade verricht geeft ze gratis door.

Wat barmhartigheid betreft getuigt het Heilig Woord: Hoe kan de Goddelijke barmhartigheid blijven in een persoon die geld genoeg heeft in zijn beurs en toch zijn hart sluit voor de noden van zijn broeder.

Welnu, ook zij opent haar hart voor de armen en vraagt steun voor mensen in nood waarvan de opbrengst zijn bestemming vond.

Eddy

 

bericht van Marc

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 11:57

Ik zou iedereen opmerkzaam willen maken dat er website is waar je een

gedachte, overpeinzing of gebed kan plaatsen ter nagedachtenis van onze

geliefde Paus Johannes Paulus II.

Ga naar: http://digitaalaltaar.kro.nl/altaarviewer.asp?altaar=2890

Je kan er vool elke dierbare overledene een "digitaal altaar" maken.

Marc

 

bericht van Marlene

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 11:57

Dear Rita,

Thank you for sharing your wonderful You.

I look forward to meeting you again.

In the meanwhile we keep the connection.

Your friend Marlene

(from Brussels)

PS: congratulations with your website!

 

bericht van Kelly en Kenny

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 11:58

Lieve tante Rita,

IK ben je zo dankbaar, voor al wat je al wat je voor ons al gedaan hebt, van mijn 13 jaar heb je mij op de weg geholpen en kijk wat ik nu ben, ik mag trots zijn, blij zijn dat jij op mijn weg gekomen zijt! En daarom wil ik dit ook aan de mensen vertellen:

Ik heet Kelly, ik ben nu 21 jaar en ken rita van mijn 13 jaar. Mijn moeder is overleden toen ik 7 jaar was. IK en mijn zus (10 maanden) bleven dus alleen achter met mijn vader. Omdat mijn vader een full-time job had moesten wij tijdens de week verblijven bij de zus van mijn moeder. Ik kwam in een depressie, dit alles omdat ik niemand had die positief naar mij toestuurde. De zus van mijn moeder had de taak van voogdij overgenomen alleen omdat zij haar verplicht voelde dit te doen. Mijn moeder had het haar gevraagd toen ze zwaar ziek was. Ik ging ondertussen verder naar school en nam medicatie tegen depressie. Maar het hielp niet, ik bleef me vasthangen aan mijn moeder.

Mijn vader ging af en toe vissen met zijn broer, mijn nonkel . Zo mochten ik en mijn zus om de viertien dagen in het weekend logeren bij mijn tante en nonkel . Mijn tante Nicole wist dat ik in de put zat, en is met mij naar naar de kapel van rita gegaan om de rozenkrans te gaan bidden. Toen kreeg ik weer wat hoop door te bidden.

Na de rozenkrans ging ik op consultatie in café den engel. Omdat de kapel nog niet helemaal af was gingen de consultaties daar door.

IK mocht toen naar buiten gaan op het terras, waar Rita alleen zat. Ik mocht gaan zitten en ze vroeg om mijn paspoort of foto. Ze keek ernaar en toen begon ze te praten tegen mij. Ze zei: je moet je moeder loslaten, ze is nog altijd bij U, ze gaat je nooit alleen laten, maar als je haar niet loslaat kan ze niet naar het licht. En je bent een mooi meisje, ...

Ze wist waar ik mee zat, en dat was voor mij een wonder. Ik zat altijd te denken dat ik een lelijk meisje was, dat ik nooit een vriend zou hebben, dat ik niets ben zonder mijn moeder. Zij heeft me geholpen dit niet meer te denken. Ze zei: je gaat openbloeien als een roos, beetje bij beetje. En toen wist ik dat mijn moeder niet weg was en dat ze nog altijd bij me was om me op de weg te helpen.

Dit was mijn eerste gesprek met haar, en dat zal ik ook nooit vergeten! Ze heeft een wonderlijke gave!

Ik ben er bovenopgekomen. Maar zoals vele jeugd, denkt men het gaat goed, ik moet niet meer zoveel bidden. Neen, gebed heeft men altijd nodig, om op de goede weg te blijven, om het positieve aan te trekken en niet het negatieve.

En door niet meer zoveel te bidden, leerde ik ook de verkeerde persoon kennen om een relatie mee te beginnen. Maar mijn moeder wilde dit niet, en stuurde naar mij boodschappen, dat ik fout was, ik wist ook wel dat ik meer moest bidden, en dat ik met die persoon niet door het leven zou kunnen gaan. Toch bleef ik verder doen. Ik kwam toen weer terecht in de kapel van tante rita, en zij heeft mij toen naarboven geroepen op consultatie. Daar heeft ze me eens goed op de rooster gelegd. Maar zo is tante Rita, zij zegt de waarheid, en die kan soms hard aankomen. Maar beter de waarheid dan leugens.

Ik heb toen na het gesprek mijn fouten ingezien. En wou er iets aan veranderen voor mijn moeder, en voor mijzelf grotendeels. Een mens kan niet veranderen zeggen ze? Als je bid wel, want dan zie je je fouten in, en je verbetert zonder dat je het beseft.

Ik ging toen elke woensdag naar de rozenkrans, en kwam op de goede weg. De situatie thuis met mijn vader verbeterde. Ik zag ook in dat ik niet de ware had leren kennen, en dat ik een jongen wou met geloof. Het deed pijn, maar tante rita hielp mij erdoor. Op een volgende consultatie had ze mij gezegd dat ik een tijdje moest wachten om weer een relatie te beginnen met iemand. Want anders komt er weer hetzelfde op je weg. En dat wou ik niet. Ze zei ook: laat je ervan los en bid, en je zal zien, er zal een gelovig iemand op je weg komen zonder dat je het beseft.

Nu ben ik al heel wat sterker geworden, maar dit alles is door mijn gebed en de rozenkrans! Want iedereen moet zijn kruis dragen, de ene een groter dan de andere.

Ik volgde haar raad en ben haar haar zo dankbaar!

Nu woon ik samen met mijn vriend, we hebben samen een huis gekocht, op aanraden van mijn moeder die door rita het aan ons kan vertellen. Ik mag gelukkig zijn, want ik heb een vriend die ook gelovig is en hij heeft ook hetzelfde meegemaakt dan ik. Samen bidden we en dat maakt ons sterk!

Ik noem rita mijn tante, maar zij voelt ook aan als een moeder. Voor alle kinderen, mensen in de kapel, en buiten, die geen moeder meer hebben, of die eenzaam zijn ,is ze er. Zelfs als meter! We zijn trots op jou en ook voor de goede werken die je deed in Sri lanka.!

Wij houden van jou en weet dat je ook altijd op ons kan rekenen tante rita.

Groetjes vanwege Kelly en Kenny, xxx

 

bericht van Erik en Rita

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 11:59

Het is nu bijna 20 jaar geleden dat wij Rita mochten leren kennen via een vriendin die ook met haar was in contact gekomen. Wij zijn haar daarvoor enorm dankbaar, temeer omdat wij door haar toedoen ook hebben mogen ervaren wat een fantastische vrouw Rita wel is. Vroeger was ons leven er een met veel hindernissen door ruzie en elkaar verwijten naar het hoofd slingeren. De schuld lag voor het grootste deel bij mij, door mijn onverbiddelijk karakter. Op een bepaald ogenblik komt de partner daartegen in opstand en dan worden er dingen gezegd waarvan men achteraf soms spijt heeft. Het is ook niet plezant voor de kinderen die op dat ogenblik aanwezig zijn, want zij worden erdoor getroffen in zo'n sfeer te vertoeven.

Door het contact met Rita, het aanvaarden van de waarheid en te bidden kan men veel leed vermijden. Dat hebben mijn vrouw en ik in grote mate aan den lijve mogen ondervinden. Door het luisteren naar de raad van Rita is ons leven vanaf dat moment grondig veranderd. Men zegt dat een mens zijn karakter niet kan veranderen, wel, dat is een leugen. Het kan wel, maar dan moet men het zelf ook daadwerkelijk willen. Vanaf het ogenblik dat ik bij Rita te rade ben geweest en zij mij op mijn fouten en tekorten heeft gewezen, is mijn karakter grondig gewijzigd in alle opzichten. Wij gaan niet zeggen dat er geen nu discussies meer zijn, maar nu kunnen wij tenminste met elkaar praten, vroeger niet. Dan was dat meer roepen dan wat anders.

Wie bij Rita te rade gaat moet zich inbeelden dat men bij een dokter gaat. Als men niet doet wat die zegt en/of de medicijnen niet inneemt die worden voorgeschreven, dan helpt het niet. Het is iemand die, wanneer je bij haar bent geweest, vertrouwen inboezemt en u op de juiste weg terug tracht te brengen door de waarheid te vertellen.

Wij hebben al dikwijls ondervonden dat er meer negatief rondom de mensen is dan positief. Dus moeten wij elke dag strijden om ons niet door het negatieve te laten beïnvloeden. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar het wapen tegen dat alles is bidden zoveel men kan, want bidden is gratis en dan krijgt men gratis. Een goede raad die wij de mensen willen meegeven die bij Rita al te rade zijn geweest en nog zullen komen: "Men doet er best aan om haar raad zeer goed op te volgen, want als men hem in de wind slaat, komt men meestal toch van een kale reis terug thuis".

Wie zich niet met de waarheid kan verzoenen, loopt met zijn hoofd tegen de muur. Nog nooit heeft zij iets gezegd dat niet met de waarheid strookt. Een voorbeeld: 'Elf jaar geleden had ik een zweetklierontsteking op mijn zitvlak. Dat verbeterde niet en ik had schrik om bij de dokter te gaan, ondanks het feit dat Rita mij dit ook al had gezegd. Ik ben zo ongeveer een drietal maanden blijven treuzelen, de pijn uiteraard verbijtend, want het deed zeer zeker heel veel pijn, totdat Rita op een gegeven moment tegen mijn echtgenote zei: 'Doe vandaag wat morgen misshien niet meer kan!'. Diezelfde avond was ik vlug bij de dokter uit schrik voor de gevolgen van die uitspraak en inderdaad, wat men mij in de kliniek meegedeeld heeft, was hetzelfde als wat Rita bedoelde met die uitspraak.

Zo zie je maar, men kan haar ook niets wijsmaken daar zij alles weet vanaf het moment dat men met haar in contact komt. Niet voor niets is zij een zieneres, die niet alleen weet wie wij nu zijn, maar ook wie wij in het verleden geweest zijn. Ze is een bovenwonderlijke dame die steeds het beste voorheeft met de mensen en zo tot het uiterste te vechten voor het welzijn van die mensen. En bovendien doet Rita alles gratis. Men hoeft niets te betalen. Als wij als mensen door te bidden de sterkte kunnen krijgen om ons leven te veranderen, mensen grijp deze kans dan met bijde handen en laat ze niet meer los. Deze intentie hebben wij ons alvast voorgenomen en zullen wij steeds trachten na te volgen om op die manier verder gelukkig te mogen blijven.

Rita, moge je nog vele mensen kunnen helpen... Je weet dat je op onze steun kunt rekenen en zeker ook in ons gebed denken we steeds aan jou.

Rita en Erik

 

bericht van Giovani , Gina en Arno

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 12:00

Langs deze weg zouden wij willen getuigen van de wonderlijke vrouw die Rita, spilfiguur van gebedsgroep Jemari, voor ons is:

Toen ik Rita leerde kennen, was ik de wanhoop nabij. Het leven had op dat moment voor mij geen enkele zin meer. Ik vond thuis geen liefde noch enige steun of aanmoediging bij mijn ouders. Gedreven door mijn vertrouwen in het gebed en het oprechte geloof dat ik van mijn memé meekreeg, vond ik uiteindelijk de weg naar Rita. Dankzij een hartverwarmend gesprek met haar en de boodschap die ze mij mocht overbrengen, kreeg mijn leven opnieuw zin.

Eén van de punten die ze mij mocht vertellen, was immers dat mijn leven zeker nog niet waardeloos was. Op een bepaald moment zou er namelijk een meisje aan een tafel bij mij komen zitten. Met haar zou ik door het leven gaan. Wel... na enkele maanden geschiedde het ook zoals Rita mij had verteld. Het meisje dat toen bij mij kwam zitten, was zich op dat moment nergens van bewust, maar werd inderdaad 4 jaar later ook mijn vrouw.

Dat jaar gingen we met Rita mee op pelgrimreis naar Italië en gaven elkaar het ja-woord in San Giovanni Rotondo, het bedevaartsoord ter ere van Pater Pio voor wie wij beiden een grote devotie hebben. Een onmogelijke droom werd op deze manier werkelijkheid. Een mooi staaltje van hoe ondoorgrondelijk Gods wegen wel zijn...

Twee jaar geleden gingen wij nogmaals mee op pelgrimreis naar Italië. In Cascia nu, het bedevaartsoord van de H. Rita, mocht Rita mijn vrouw en mijzelf vertellen dat we het daaropvolgende jaar waarschijnlijk al een andere zorg zouden hebben en niet zouden meegaan. We dachten toen immers al aan een kindje, maar durfden ons er niet aan vasthechten, want ja, als je dan eens lang moet wachten... Ons geduld werd echter niet op de proef gesteld; mijn vrouw was onmiddellijk zwanger en bijgevolg konden we dus inderdaad niet meegaan...

Dit zijn slechts een aantal punten uit ons leven waarmee we duidelijk willen aantonen dat Rita werkelijk de waarheid spreekt en geen woorden hoeft terug te nemen. Als je het ook maar even over een andere boeg wilt gooien, kom je vroeg of laat bedrogen uit!

Uiteraard wordt er ook veel geroddeld over haar. Het is immers zó veel gemakkelijker slecht over iemand te spreken dan toe te geven dat het de waarheid is, want die kan soms heel kwetsend zijn. In elk geval is Rita zéér zeker een positieve vrouw die iedereen op de juiste weg wil begeleiden, want je geluk heb je nu eenmaal grotendeels in eigen handen. Je moet enkel openstaan voor de waarheid, uit je fouten willen leren en bereid zijn aan jezelf te werken. Dan komt al de rest vanzelf.

Wij zijn in elk geval heel blij dat we die weg van het gebed dankzij Rita mochten vinden en zijn ook vastbesloten om dit geluk te delen met ons zoontje Arno.

Wat de mensen waarschijnlijk nog het meest verwondert, is het feit dat Rita zich gratis inzet voor haar medemensen onder het motto: "Bidden is gratis, dan krijgt men gratis!". Het geluk van haar naaste is voor haar veel belangrijker dan zelfs maar een eurocent! Zoals nu bijvoorbeeld ook met het project in Sri Lanka. Wie zou het in zijn of haar hoofd halen om zich zo ver van huis het lot van deze mensen aan te trekken? Maar nee, Rita heeft een onvoorwaardelijk vertrouwen in Hierboven en ze volgt moedig de weg die ze ook zelf moet afleggen, een weg die vast en zeker ook niet zonder doornen is...

Rita, onze onvoorwaardelijke steun heb je! Weet dat we er voor jou altijd zullen zijn en je zullen helpen waar nodig en waar we kunnen! Doe zo voort...

Giovanni, Gina & Arno

 

bericht van Anja , Pedro en Ignace

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 12:01

Wij zouden graag in dit gastenboekje eens zeggen wat Rita voor ons betekent en ook wat zij doet voor anderen. Eerst en vooral is Rita een eerlijk persoon, die ook maar een gewoon mens is. Maar die van hierboven een gave gekregen heeft. Deze gave is zeker geen geschenk hoor. Want zoals niet alleen met ons maar met vele anderen is ze echt wel heel begaan met de goede weg die wij afleggen. Zij stuurt ons af en toe wat bij want echt waar soms is het gemakkelijker om een afslagje te nemen dan op de grote baan te blijven. Het leven is zeker en vast niet simpel, en dan heb je soms een steun nodig en als ik het mag zeggen, zij is een steun voor ons die niet alleen een kerk maar ook veel meer zou rechthouden. Ik neem echt mijn hoed af hoe veel geduld ze heeft met sommige mensen. Als er iemand is waar ik mijn hand voor in het vuur zou houden voor haar te helpen dan zou zij het wel zijn. Als je dan ziet hoeveel mensen dingen over haar vertellen waar niets van waar is, dan heb ik echt medelijden met deze mensen want ze durven geen confrontatie aan met ons Rita. Nu wat ze doet in Sri Lanka; proficiat hoor, wie zou daar aan beginnen zonder enige ervaring, en wie zou zich inzetten voor onbekenden? weinigen onder ons hoor. Maar zij spant zich er voor in, daarom ook zullen wij haar in alles wat zij doet steunen. Nu over de site, kan er in de gastenboek gekeken worden? En als wij ergens naartoe gaan en wij kunnen onze Picobello eens op foto zetten mogen deze ook doorgestuurd worden??? Groetjes van ons.

Anja, Pedro, Ignace

 

bericht van Marc P.

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 12:01

Toen ik Rita meer dan elf jaar geleden leerde kennen was ik zwaar ziek. Ik herinner me dat ze , vergezeld van Erik en Rita, me bezocht in het Salvator Ziekenhuis te Hasselt. Ze gaf mij een gebedsboekje van de barmhartige Jezus. Ze nodigde me uit dit iedere dag te bidden en vertrouwen te hebben.

Ze vroeg mij ook of ik wou meegaan op bedevaart naar San Giovanni Rotondo. Eerlijk gezegd zag ik dit niet zitten omdat ik te zwak was om te reizen. En dit was ’n bedevaart van meer dan 2 weken !!!

Toch ben ik meegegaan. De eerste dagen waren een kruisweg. Maar geleidelijk aan won ik aan krachten, de pijnen verdwenen en ik kwam t erug op krachten…

Door gebed en vertrouwen leerde Rita me opnieuw bidden. De rozenkrans bijvoorbeeld en ook opkomen voor jezelf. Haar raad opvolgen is belangrijk om de hindernissen te vermijden die in ieders leven voorkomen.

Het is bijzonder wat Rita weet over verleden, heden en toekomst. Ze brengt ons dieper in het geloof…

Rita heeft een gave en een groot vertrouwen in ‘ hierboven’. Het is bijzonder hoe zij begaan blijft voor ‘haar mensen’. We staan er misschien niet bij stil, maar heb je er ooit over nagedacht hoe zwaar het moet zijn om dit alles te dragen???

Gratis ter beschikking staan van ons allemaal . Blijven bidden en vertrouwen hebben.

Voor mij is Rita ’n bijzondere vrouw.

Het kost mij 2 uur autorijden vooraleer ik in Grimmige ben. Ik heb er dat graag voor over. De kapel is prachtig geworden en een bewijs dat mensen die positief zijn ingesteld heelwat kunnen realiseren.

Bidden helpt en maakt ons sterk. Samen de rozenkrans bidden is zo mooi!!!

Moge we de Heer Jezus en Moeder Maria dankbaar zijn om Rita en haar werk.

Marc P.

 

bericht van Maria - Josee

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 12:02
Als kind kwam ik uit een diep Christelijk gezin waar de rozenkrans ons dagelijks voedsel was. Mijn ouders schonken mij een gelukkige jeugd. Daar vader alleen de kost verdiende, moest ik op 15 jarige leeftijd aan het werk. Studeren leek moeder onmogelijk. Van het leven had ik weinig ervaring. Zoals ieder jong meisje wilde ik mijn eigen nestje bouwen. Mijn huwelijksleven ging niet altijd op rozen. Veel verdriet en tranen maar al trachtte ik een goede moeder te zijn en er het beste van te maken. Ik beminde mijn man, en probeerde mijn kruisjes te dragen.

Toen in 1992 van de dokters te horen kreeg dat mijn man een ongeneeslijke ziekte had, stortte ik mij in een hele diepe put. De zon zag ik niet meer schijnen. Na een pijnlijke strijd moest ik hem afgeven. Ik durf het zeggen, zonder hulp van hierboven had ik het niet gehaald.

Een jaar na zijn dood zou ik van Brussel naar Meerbeke verhuizen. Vlug stelde ik mij de vraag wat kom ik hier in dit dorpje doen. In het begin zou ik mij opgesloten hebben . Tot op een dag God stuurde mij een engel die voor mij een deur liet open gaan.

Dit zou voor mij een nieuw begin zijn om weer de draad in handen te nemen. En ik wist, dat er een dag zou komen dat er een antwoord zou komen. Op een dag, kreeg ik van mijn gebuur vrouw te horen dat er in Grimminge een zekere Rita een zieneres is.

Persoonlijk had ik het er moeilijk mee, men hoort altijd positieve en negatieve dingen, maar bref... Toch deed ik mijn eerste stap bij de opening van de bid kapel. 13 oktober ik werd er naar gedreven en daar zag ik die vrouw Rita de Zieneres. In de bid kapel, was ik diep getroffen door een massa volk en aanstonds voelde ik diep van binnen hier moet ik zijn. Het was of ik voelde uw blijdschap Rita maar ook het verdriet dat u droeg. Het was voor mij een mooie dag om nooit te vergeten. En nu eens praten over mijn eerste ontmoeting, het eerste contact dit ging niet van zelfs. Recht uit gezegd zonder hulp durfde ik het niet. Bij het eerste gesprek kreeg ik te horen dat ik te veel in mijn verleden leefde en ze vroeg mij mijn man te leren loslaten. Dit was voor mij zo moeilijk, zou ik dat alleen kunnen? Bij de dag van de overledenen, nam ik zijn foto mee, ik was bang en vroeg me af wat gaat Rita mij als boodschap doorgeven, maar toen ik te horen kreeg over de witte kaart die Rita te zien kreeg voelde ik mij op eens los komen. Van hierboven zouden zij mij helpen en Rita was mijn tussen schakel. Al ging dit niet zonder verdriet ik zou het kunnen... Rita vroeg mij zoveel mogelijk mijn rozenkrans te bidden.

Vlug voelde ik God had mij zijn Engel gestuurd nu kan ik mijn zorgen en verdriet met iemand delen en dat zou mij losmaken. Ik nam het besluit om mee te reizen op pelgrim reis. Te Banneux aan het beeld van Onze Lieve Vrouw aan haar voeten vroeg ik haar Moeder ik wil maar ik kan het niet alleen al is mijn leven niet zonder kruisjes, ik heb een ding geleerd het leven aanvaren niet klagen. Hierboven zijn ze om ze lichter te maken en dit gaf mij vertrouwen. Rita, ik kreeg mijn antwoord ik belande in meerbeke om u te ontmoeten.

Rita, u bent een sterke vrouw, een vrouw met veel begrip, een vrouw die liefde uitstraalt... een mens die deeld in het verdriet van anderen.

Ik bid voor u Rita en schenk u een roosje, een roosje uit mijn hart.

Lieve vrouwke van de rozenkrans, dank dat ik haar heb mogen ontmoeten. Vandaag, Rita, voel ik mij een gelukkige vrouw en heb begrepen met een rozenkrans in de hand kan ik zoveel verkrijgen, nu voel ik mij een Maria Kind.

Maria-Josee

 

bericht van Lotte cindy en Erik

Geplaatst door Webmaster 2007-01-07 12:02
Beste Rita We hopen dat je nog lang kan verwezenlijken wat je tot nu al voor zovelen en ook ons hebt kunnen betekenen. Iedereen op deze manier onbaatzuchtig tot hulp willen zijn is echt wel fantastisch. En al kan een ontmoeting met je misschien soms confronterend of zelfs hard zijn omdat wat je zegt nu of later toch steeds weer eerlijk- realiteit-waarheid of de juiste weg blijkt te zijn, is deze ontmoeting ook steeds een zeer positieve en zeer verrijkende ervaring. Iedereen is volledig vrij om te doen, te laten, te denken, te zeggen wat zij met die ervaring in hun bestaan willen aanvangen. Wij zijn je alvast heel dankbaar voor je blijvende gastvrijheid. Hopelijk kunnen en mogen ook wij in de toekomst veel voor jou betekenen Rita. Bedankt. Lotte, Cindy en Erik

 
Meer artikelen...

Get Adobe Flash player